intelligence quotient

intelligence quotient
intelekto koeficientas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Proto amžiaus ir chronologinio amžiaus santykis, išreikštas procentais. Jeigu proto amžius sutampa su chronologiniu, individo proto išsivystymo lygis atitinka individo amžių; jei nesutampa, – tai proto lygis laikomas aukštesniu ar žemesniu už tam tikrą chronologinį individo amžių. Proto amžiaus sąvoką įvedė prancūzų psichologai pedagogai A. Binė ir T. Simonas 1908 m. Jis nustatomas pagal testo skalę, skaičiuojant vidurkius taškų, kuriuos tam tikro amžiaus vaikai turi surinkti už atliktas testų užduotis. Taip nustatoma, kiek ir kokių uždavinių turi išspręsti tam tikro amžiaus (pvz., 10 m.) vaikas. Jeigu jis išsprendžia visus uždavinius, laikoma, kad jo proto amžius sutampa su chronologiniu amžiumi. Jeigu jis išsprendžia testo uždavinius, skirtus vyresnio amžiaus vaikams, jo proto amžius yra aukštesnis negu kalendorinis chronologinis (paso, biologinis) amžius. 1912 m. V. Šternas pasiūlė terminą intelekto koeficientas (IQ) ir sudarė formulę, pagal kurią apskaičiuojamas tam tikro amžiaus vaiko proto išsivystymo lygis. Ši formulė tokia: IQ = proto amžius/chronologinis amžius x 100 Pvz., jeigu 10 m. vaikas atliko 12 m. vaikui skirtas testo užduotis, jo intelekto koeficientas toks: IQ = 12/10 x 100 = 120%. Vadinasi, proto pajėgumas kur kas didesnis, negu paprastai būna 10 m. vaiko; Šiuo metu intelekto koeficientas daug tiksliau nustatomas naudojant intervalines skales (žr. statistinė analizė), standartizuotas įvairioms tiriamųjų grupėms. Vis dėlto intelekto koeficientas kelia pagrįstą nepasitikėjimą jo diagnozių tikslumu ir vertingumu. Šį metodą siūloma atmesti kaip žalingą. atitikmenys: angl. intelligence quotient vok. Intelligenzkoefizient rus. коеффициент интелекта ryšiai: dar žiūrėkpatikimumas dar žiūrėkstandartizacija dar žiūrėktinkamumas dar žiūrėktinkamumas dar žiūrėktinkamumas

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • intelligence quotient — ► NOUN ▪ a number representing a person s reasoning ability, compared to the statistical norm, 100 being average …   English terms dictionary

  • intelligence quotient — ☆ intelligence quotient n. see IQ …   English World dictionary

  • Intelligence quotient — IQ redirects here. For other uses, see IQ (disambiguation). Intelligence quotient Diagnostics An example of one kind of IQ test item, modeled after items in the Raven s Progressive Matrices test …   Wikipedia

  • intelligence quotient — noun a measure of a person s intelligence as indicated by an intelligence test; the ratio of a person s mental age to their chronological age (multiplied by 100) • Syn: ↑IQ, ↑I.Q. • Hypernyms: ↑ratio • Hyponyms: ↑adult intelligence, ↑bo …   Useful english dictionary

  • intelligence quotient — UK / US noun [countable] Word forms intelligence quotient : singular intelligence quotient plural intelligence quotients an IQ …   English dictionary

  • Intelligence quotient — An attempt to measure the intelligence of someone. Abbreviated IQ. The IQ score is usually based upon the results of a written test. To calculate the IQ, the person s mental age as determined by a test is divided by chronologic age, and the… …   Medical dictionary

  • intelligence quotient — /ɪnˈtɛlədʒəns kwoʊʃənt/ (say in teluhjuhns kwohshuhnt) noun (according to a system of specially designed tests) a ratio of mental age to chronological age. A child with a mental age of 12 years and an actual age of 10 years has an intelligence… …  

  • intelligence quotient — intelekto koeficientas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Protinio išsivystymo, turimų žinių, informuotumo, išmanymo lygio rodiklis, gaunamas tam tikrais testais. Vaikų protinio subrendimo vertinimo idėją ir metodą pagrindė 1903 …   Sporto terminų žodynas

  • intelligence quotient — intelekto koeficientas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Vadinamojo proto amžiaus (PA) ir tikrojo pasinio amžiaus (TA) santykis, žymimas simboliu IQ ir reiškiamas formule PA : TA×100%=IQ. PA nustatomas intelekto testais,… …   Sporto terminų žodynas

  • Quotient d'intelligence, quotient intellectuel ou Q.I. — ● Quotient d intelligence, quotient intellectuel ou Q.I. rapport entre l âge mental et l âge réel d un enfant, multiplié par 100. (Le Q.I. moyen d un groupe d enfants représentatif de la population d un âge donné est, par définition, égal à 100.) …   Encyclopédie Universelle

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”